Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


torstai 19. helmikuuta 2015

Arvoprosessi part 3

Teksti/Text: Laura K Salminen
Kuvat/Pictures: Laura K Salminen
Vastaava päätoimittaja/Executive Editor: Jaana Loipponen 


Palataan jälleen arvoprosessin pariin (part 1 ja part 2). @sight oli paikalla 17.2.2015 Lahden Sibeliustalolla opiskelijoille ja henkilöstölle järjestetyssä strategiailtapäivässä, jossa julkistettiin Lahden ammattikorkeakoulun uudet arvot.

No mitkä nämä mystiset, uudet arvot sitten ovat? Strategiailtapäivän aluksi rehtorimme Outi Kallioinen esitteli Lahden ammattikorkeakoulun uudet arvot. Pelkkien yksittäisten arvojen sijaan Lahden ammattikorkeakoulun arvot ovat muodostuneet arvolauseiden ympärille. Outi Kallioisen mielestä arvolauseet ottavat mukaan, haastavat ja kommunikoivat enemmän kuin pelkkä arvokäsitteiden lista.

Ammattikorkeakoulun tuoreet ja raikkaat arvolauseet ovat:

Yhdessä etsimisen iloa.

Vaikutamme aloitteellisesti tulevaisuuteen osana ympäröivää yhteiskuntaa ja verkostoja. Teemme uutta luovaa ja vastuullista yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti. Työelämälähtöinen toimintamme rakentaa alueen hyvinvointia ja parempaa maailmaa.

Oivaltavia oppimiskokemuksia.

Mahdollistamme opiskelijoille tutkimusmatkan ammatillisen osaamisen kehittymiseen. Yhdessä tutkiminen, tekeminen ja kokeminen vahvistavat ammatillista asiantuntijuutta ja tarjoavat eväitä menestykseen.

Arvokasta työtä, osaamista ja menestystä.

Arvostamme vastuullista opiskelua ja työn tekemistä. Uskallamme laittaa itsemme peliin ja näyttää mitä osaamme. Luomme osaamista työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin kestävästi ja pitkäjänteisesti.Haastatellessamme etukäteen rehtoria arvoprosessiin liittyen hän avasi meille lyhyesti uusien arvolauseiden eräänlaista tulkintaa ja toteuttamista:

”Yhdessä etsimisen iloa on se, että opettajat ja koko henkilöstö yhdessä opiskelijoiden kanssa ovat mukana oppimisprosessissa tuottamassa etsimisen ja oppimisen iloa. Maailmaa ei tarjota meille valmiina, joten meidän pitää jatkuvasti etsiä uutta tietoa ja osaamista. Myös oivaltavat oppimiskokemukset ovat iso asia. Tällä haetaan sitä, ettei oppiminen ole mallista oppimista ja kopioimista, vaan aidosti oivaltavaa. Lisäksi maailmanlaajuisesti oppimiskokemukset ovat iso asia”, toteaa Outi Kallioinen.

”Opiskelijan kokemukset ovat tärkeitä ja juurikin oppimiskokemukset ovat ne, joista kerrotaan kotona. Ei siellä kerrota, miltä vuodelta tenttikirja oli. Pääasia onkin se, miten kokemuksellisesti näitä ammatteja on saatu lähteä opiskelemaan ja oppimaan. Osaamisen ja menestyksen arvostamiseen liittyy pohjimmiltaan toisen ihmisen kunnioittaminen ja arvostaminen. Arvostetaan opiskelijan vastuullista oppimistyötä ja arvostetaan toinen toistemme henkilöstön tekemää työtä. Arvostetaan myös osaamista, jonka kautta osaamisen pitää olla kovalla tasolla. Tämä asettaa meille myös laatustandardeja.”Tiedustelimme lisäksi, miten uusia arvoja on tarkoitus lähteä jalkauttamaan jokapäiväiseen tekemiseen

”Arvojen lisäksi nyt on myös määritelty uusi visio, ja me ryhdymme määrittelemään pääpainoalat ja profiilit sekä toiminta-ajatuksen, joiden pohjalta alamme kirjoittaa strategiaa. Strategian on määrä valmistua viimeistään toukokuussa. Arvoja lähdetään jalkauttamaan automaattisesti strategiaprosessin yhteydessä”, toteaa Outi Kallioinen lopuksi.Uusien arvojen julkistamisen lisäksi henkilöstön ja opiskelijoiden strategiatyöpajassa käytiin muun muassa läpi Lahden ammattikorkeakoulun strategisia valintoja. Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anu Järvensivu oli kertomassa osallistujille työelämän muutoksen trendeistä. Myös liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko kunnioitti meitä läsnäolollaan ja jakoi ajankohtaista tietoa korkeakoulupolitiikasta. Mielenkiintoisten vierailijaesitysten jälkeen oli vuorossa Kohti visiota –työpajatyöskentely, joka suoritettiin kymmenessä pienryhmässä. Kukin pienryhmä otti kantaa Lahden ammattikorkeakoulun uusiin painoaloihin, profiileihin ja arvoihin. Työpajatyöskentely tuotti paljon mielenkiintoista keskustelua ja avartavia näkökulmia. Oli erittäin antoisaa saada olla osana tätä työpajaa.
Perjantaina palaamme vielä viimeisen kerran arvoprosessin pariin ja rehtori Outi Kallioisen mietteisiin osakeyhtiöitymiseen ja arvoprosessin onnistumiseen liittyen. Stay tuned!

Value process part 3

Today we would like to introduce to you the new values of the Lahti University of Applied Sciences. The principle of the LUAS, Outi Kallioinen announced the values at the strategy workshop which was organized at the Lahti Sibelius Hall on Tuesday, 17 February 2015. 

The new values are:

The joy of searching together.


Insightful learning experiences.


Valuable work, knowledge and success.


When we were interviewing the principle beforehand she enlightened for us what those value sentences could mean from one perspective:

“The joy of searching together should mean that teachers and the whole personnel together with the students are learning and bringing the joy of searching and learning. Learning shouldn’t happen through copying and it should genuinely be insightful to us. Experiences are also important and it is meaningful how students experience their learning. In order to appreciate the knowledge and the success it is important to remember to value also another human. We should value the responsible learning of the students and also appreciate the work of the staff”, ponders Outi Kallioinen.

We also asked from the principle how the values will be taken in use in everyday routines.

“In addition to new values Lahti University of Applied Sciences has a new vision and we are also going to start to write a new strategy.  We will start to use this new values automatically in our actions alongside the new strategy”, tells the principle.

In the strategy work shop we also had a change to enjoy for the interesting guest lectures. Anu Järvensivu from the Finnish Institute of Occupational Health told us some trends of the change in work life. Also the Minister of Transport and Local Government Paula Risikko honored us with her presence. In addition to this we also had a workshop called Towards the Vision. In small groups we took a stand on the new focus areas, profiles and values of the Lahti University of Applied Sciences. The conversation was extremely interesting and it was really rewarding to have a change to participate this event.   


We will return to talk about the value process for one last time on Friday when we will hear more about Outi Kallioinen’s thoughts. Stay tuned!Projektipäällikkö/Project Manager: Kristiina Laakso
Viestintävastaava/Communications Manager: Ninni  Mäkelä
Markkinointivastaavat/Marketing Managers: Santeri Larjanne & Miika Nevalainen
Graafinen suunnittelu/Graphic Design: Laura K. Salminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti