Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


perjantai 6. maaliskuuta 2015

Ammatillisen kehittymisen työpaja – Tulevaisuutta myös tulevaisuudessa

Teksti/Text: Santeri Larjanne & Miika Nevalainen (suomeksi) sekä Kristiina Laakso (englanniksi)
Vastaava päätoimittaja/Executive Editor: Jaana Loipponen 


Ammatillisen kehittymisen työpaja, kansan kielellä AKT, on Liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän linjan kurssi. Kurssi perustuu opiskelijoiden ja työelämässä toimivien tukihenkilöiden kanssakäymiseen sekä vuorovaikutukseen. Kurssi alkaa toisena opintovuonna ja jatkuu aina valmistumiseen saakka. Tänä aikana jokainen opiskelija valitsee itsellensä oman työelämässä toimivan mentorin, jonka kanssa käydään keskusteluja ja ratkotaan omia sekä yleisiä ongelmia talouden tilanteesta opintojen ja työn yhteensovittamiseen saakka. Mentorin tavoitteena on avustaa opiskelijaa ja antaa tälle hyödyllisiä vinkkejä sekä ohjeita koko kahden vuoden sekvenssin ajan. Ammatillisen kehittymisen työpaja siirtää osaamista sukupolvelta toiselle ja pyrkii helpottamaan opiskelijan asemaa alati muuttuvassa maailmassa.

                             AKT:n peruskalliona toimii opiskelijan ja mentorin välinen mentorointisuhde. Mentori sana on saanut alkunsa antiikin Kreikasta, kun Odysseus jätti poikansa ystävänsä Mentorin hoivaan sotaan lähtiessään. Ajan kuluessa mentor -sana on kehittynyt tarkoittamaan neuvonantajajaa ja ohjaajaa. Historiassa tunnetaan nykyään useita merkittäviä mentorointisuhteeseen rinnastettavia kooperaatioita. Sokrateen ja Platonin välinen opettaja-oppilas -suhde on jättänyt historian lehdille muun muassa merkittävän dialogin Sokrateen puolustuspuhe ja valtiotieteiden peruselementteihin kuuluvan teoksen Utopia – Valtio. Platonin oppilaana tunnetaan Aristoteles, jota pidetään vielä jossain määrin monien tieteenalojen kehittäjänä ja länsimäisen tieteen isänä.

                             Ammattitaidon siirtämisestä tulevaisuuden tekijöille löytyy myös muita esimerkkejä historian kirjoista. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa ennen teollisuuden murrosta oli porvareiden säädyssä ja taiteilijoiden keskuudessa mestari-oppipoika -suhde, jossa kokenut käsityöläinen tai menestyvä taiteilija siirsi omaa ammattitaitoaan ja näkemystään eteenpäin. Tämä järjestelmä on osittain käytössä edelleen perinteikkäiden käsityönalojen keskuudessa.

                             Historiassa hyväksi todettujen tapojen mukaisesti ammatillisen kehittymisen työpaja kysyy kysymyksiä, joihin opiskelija ei vielä tiedä vastausta ja antaa vastauksia kysymyksiin, joita opiskelija ei ole vielä osannut kysyä. Menestyvällä johtajalla on aina takanaan oma mentori; jokainen menestystarina kaipaa jotain vanhaa ja jotain uutta.Workshop for professional development - Better future for the next generations

In this post we present you shortly an interesting course, which is called Workshop for professional development. It is designed for Management and communications students in Lahti University of Applied Sciences. It is based on cooperation with students and mentors from the working life. 

The course starts from the second year of studies and continues until the graduation. During this time every student will choose a mentor from working life and they will discuss everything between environmental issues to how to manage studies and work. Mentors' duties are to give advice to students and prepare them to working life. 

Workshop for professional development transfers tacit knowledge from generation to another and tries to help students’ position in constantly changing world.

                            
Projektipäällikkö/Project Manager: Kristiina Laakso
Viestintävastaava/Communications Manager: Ninni  Mäkelä
Markkinointivastaavat/Marketing Managers: Santeri Larjanne & Miika Nevalainen
Graafinen suunnittelu/Graphic Design: Laura K. Salminen
                             

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti