Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Opiskelijavaihto: Vaihto-opiskelijaksi Lahden ammattikorkeakouluun

Teksti/Text: Kristiina Laakso
Kuvat/Pictures: Laura K. Salminen
Vastaava päätoimittaja/Executive Editor: Jaana Loipponen 


Puhtaan veden ja tarkkojen aikataulujen maa

Esittelemme LAMKin tarjontaa vaihto-oppilaille ja kerromme myöhemmin yhden LAMKin vaihtarin kuulumisia Southamptonista. Haastattelimme Lea Kujalaa, kansainvälisten asioiden sihteeriä liiketalouden puolelta. Jokaisella alalla on omat koordinaattorinsa, mutta me keskitymme liiketalouden puoleen.Lahden ammattikorkeakouluun on suhteellisen helppo tulla opiskelijavaihtoon. Meille tulee vuosittain vaihto-oppilaita noin 15-20 eri maista. Syksyllä vaihto-opiskelijoita tulee hieman enemmän kuin keväällä. Tätä eroa selittää koulusysteemi eri maissa. Suomeen saapuvalta vaihto-oppilaalta edellytetään B2 –tason englannin kielen osaamista ja heille on tarjolla kolme erilaista kurssipakettia.

Vaihtarit, jotka tulevat Suomeen ovat melko usein jotain kautta Suomi-faneja ja Suomi koetaan yleensäkin eksoottiseksi paikaksi pohjoisessa. Myös Suomen hyvä pisa-menestys houkuttaa. Syksyllä vaihtareiden saapuessa heille pidetään kahden viikon orientaatio ennen lukukauden alkua, jossa he käyvät esimerkiksi kurssin ”Survival Finnish”.  Lisäksi jokaisella vaihto-oppilaalla on oma opiskelija-tutor, joka auttaa kaikessa mahdollisessa heti heidän saavuttua Suomeen.Suomen koulutuskulttuuri on erilaista kuin suurimmassa osassa muissa maissa, koska täällä opiskellaan hyvin projektipainotteisesti. Monen vaihto-oppilaan mielestä tämä on ollut hyvä tapa oppia, vaikka alkuun he saattavatkin ajatella, ettei täällä tarvitse tehdä niin paljon töitä opiskelun eteen. Myös ajankäsitys on erilainen ja se usein koetaankin shokkina, että Suomessa kaikki tapahtuu juuri siihen aikaan kuin on sovittukin. 

Meille suomalaisille itsestään selvä puhdas vesi on monelle vaihtarille positiivinen yllätys.


The country of clean water and punctuality

We are presenting some things that Lahti University of Applied Sciences has to offer to exchange students. And later on in the post we will tell you how one of LUAS’s exchange student is doing in Southampton. We interviewed Lea Kujala, out going student exchange coordinator in LUAS, Faculty of Business. Each faculty has their own coordinator but our focus is on the Faculty of Business.It is quite easy to come to LUAS. Every year we have exchange students from 15 to 20 different countries, autumn is a little bit more popular than spring, due to different school system in different countries. Every exchange student needs to have B2-level English skills, and LUAS offers them three different types of modules.

The exchange students who come to Finland are Finland fans and it is generally thought that Finland is exotic country in the north. Also Finland’s great level of Pisa exams is tempting. In the autumn, when exchange students arrive, they have two week orientation before the semester starts, where they for example have a course called “Survivor Finnish”. Every exchange student also has their own tutor-student who helps them starting from their arrival to Finland.


The education culture in Finland is a bit different comparing to other countries. In LUAS students study through projects which are related to working life. Many exchange students think that this is a good way to learn even though in the beginning of the studies they might think that they don’t need to do much for the credits. The concept of time is different compared to other countries and many might take it as a shock that everything in Finland happens exactly when it is agreed. For us Finns clean water is actually obvious but for many exchange student this is a positive surprise. 

Projektipäällikkö/Project Manager: Kristiina Laakso
Viestintävastaava/Communications Manager: Ninni  Mäkelä
Markkinointivastaavat/Marketing Managers: Santeri Larjanne & Miika Nevalainen
Graafinen suunnittelu/Graphic Design: Laura K. Salminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti