Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


perjantai 31. toukokuuta 2013

Vastuullinen, lahtelainen yritys!

Mediatalo ESA on Päijät-Hämeen alueella toimiva mediayhtiö, joka on keskittynyt digitaalisten ja painettujen aineistojen sekä mediapalvelujen tuottamiseen. Mediayhtiöön kuuluvat tilattavat sanomalehdet, kaupunkilehdet, verkkopalvelu sekä ääni- ja kuvatuotanto. Mediatalo ESA tarjoaa myös kattavat jakelu- ja painopalvelut.

Yrityksen päätoimipiste sijaitsee Lahden Ilmarisentiellä. Ilmarisentien ja Itä-Hämeen toimipisteet ovat ansainneet esimerkillisellä toiminnallaan muun muassa WWF:n Green Office –merkin. Ympäristövastuullisuus onkin ollut kaikessa toiminnassa perheyrityksen yksi tärkeimmistä arvoista jo vuosikausia. Mediatalo ESA teetti loppuvuodesta 2008 Pöyry Environment Oy:llä kokonaisvaltaisen tutkimuksen yrityksen ekologisuudesta. Lopputuloksena oli hyvä arvosana ympäristöasioiden huomioimisesta.

Vihreyteen panostaen

Vuonna 2009 Mediatalossa tehtiin konsernitason päätös yhtenäisestä ympäristöpolitiikasta, joka kattaa koko konsernin periaatteet ja toimintatavat. Myös kumppaneilta vaaditaan ympäristövaikutusten tiedostamista. Henkilöstö koulutetaan tuntemaan ympäristöasiat ja heidän edellytetään myös toimimaan niiden mukaisesti. Kertoo vielä syksyllä 2012 Esa Lehtipaino Oy:n toimitusjohtajana toiminut Timo Lehtovuori.

- Olen henkilökohtaisesti hyvin sitoutunut noudattamaan vihreitä arvoja, Lehtovuori jatkaa.
Mediatalo suhtautuu vakavasti jätteiden kierrättämiseen ja tuotantolaitoksien pitämiseen mahdollisimman ympäristöystävällisinä. Esimerkiksi ESA Printissä pyritään mahdollisimman tehokkaaseen materiaalien kierrätykseen. Prosessien kehittäminen on jatkuvaa ja tuotantomateriaalit ovat yhä ympäristöystävällisempiä. Paikallisessa toiminnassa Mediatalo ESA on näkyvästi mukana ottamalla osaa hyväntekeväisyystyöhön. Mediatalo ESA on ollut mukana muun muassa Vesijärvi projektissa, jonka tarkoituksena on hoitaa Lahden talousalueen järvien tilaa.

Sanomalehdistä sähköisiin lukulaitteisiin

Mediatietoiset kuluttajat pohtivat paperisen sanomalehden sekä verkkolehden välisiä eroja ympäristönäkökulman kannalta. Sanomalehden hiilijalanjälki on pienempi kuin sähköisten laitteiden. Osalle kuluttajista virtuaalimaailma on osa arkipäivää, toiset vannovat perinteisen paperin rapinan nimeen.

-Yhden sanomalehden koko elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vastaavat noin 1,3 kilometrin ajomatkaa henkilöautolla, kertoo Mediatalo ESAn talousjohtaja Antti Torila.
Esa Lehtipaino Oy:n toimitusjohtajana toiminut Timo Lehtovuori kertoo, että on myös asioita joihin konsernin on vaikea vaikuttaa. Esimerkiksi kotimaista sanomalehtipaperia on nykyään mahdotonta saada, joten paperi tuodaan ulkomailta, suurelta osin Ruotsista ja Venäjältä.

Sosiaalisen vastuun kantajat

Mediatalo ESA vaalii sananvapautta ja ottaa rohkeasti kantaa yhteiskunnassa piileviin epäkohtiin. Myös medialukutaidon siirtäminen jälkipolville on osana yhteiskunnallista vastuunkantoa ja peruskoulujen väliset uutiskilpailut ovatkin yltäneet suureen suosioon. Mediatalo ESA pyrkii lisäksi jakamaan tietoa ja tietoisuutta vastuullisuudesta myös sidosryhmilleen. Medioiden kautta tieto päätyy usein yleiseen keskusteluun


Teksti ja kuvat:
Juhana Salminen ja Viivi Tapaninen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti