Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


perjantai 31. toukokuuta 2013

Opiskelijoiden ja yritysten yhteistyöllä ympäristövastuuta lisäämässä

Ympäristövastuu on yksi yhteiskuntavastuun osa-alueista taloudellisen ja sosiaalisen
vastuun ohella. Ympäristövastuullisen toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen on yhä useamman yrityksen ja kuntaorganisaation arkipäivää. Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan alalla ympäristövastuullisuuteen ja -tehokkuuteen liittyviä työelämäprojekteja toteutetaan Ecomill-ympäristötehokkuuspajassa.
- Tähän mennessä opiskelijavoimin on tehty kymmenen projektia ja kolme on parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on liittää työelämäyhteistyö kiinteäksi osaksi perusopetusta ja luoda pitkäaikaisia kumppanuuksia niin pk-yritysten kuin kunnallisten toimijoidenkin kanssa, sanoo projektipäällikkö Reetta Jänis. 
- Onnistuneista yhteistyöprojekteista hyötyvät kaikki osapuolet, mutta käytännöissä on vielä petrattavaa niin opettajien, opiskelijoiden kuin yhteistyötahojen puolelta, jatkaa Jänis.
Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on yksi Ecomill-pajan yhteistyöyrityksistä. Ympäristövastuullisuus ja tietoisuus toiminnan kaikista ympäristövaikutuksista ovat erityisen tärkeitä teollisuusyrityksen toimiessa sijainniltaan herkällä pohjaveden muodostumisalueella. Ympäristöluvat velvoittavat yrityksen raportoimaan toiminnastaan viranomaisilmoitusten kautta. Lisäksi Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on tiedottanut vuodesta 2001 alkaen ympäristönsuojelun tasostaan julkisella ympäristöraportilla asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan, viranomaisia ja oppilaitoksia. Internet-sivuilla olevaa ympäristöraporttia voi lukea kuka tahansa kiinnostunut. 
- Osallistumme mielellämme erilaisiin paikallisiin ympäristöprojekteihin ja alueen yhteistyöverkoston kehittämiseen. Uusien ideoiden kehittäminen sekä nuorten ja työelämän yhteistyö, jota teemme oppilaitosten kanssa on tärkeää, toteaa ympäristöinsinööri Sami Hallikainen.
Hallikainen kertoo, että EcoMill-yhteistyön myötä uutta tietoa on aiempaa helpommin saatavilla Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:lle. Yritys saa tietoa uusista ja meneillään olevista tutkimuksista ja alan projekteista, joiden tiedottaminen ei välttämättä muuten tavoittaisi yrityksiä. Opiskelijayhteistyönä tehdyt ympäristövastuullisuutta lisäävät projektit on ollut helppo aikatauluttaa yrityksessä. Opiskelijayhteistyö on ollut hyvä vaihtoehto varsinkin, jos yrityksellä on ollut ajankohtainen, esimerkiksi esiselvitystä vaativa ympäristöasia, jonka tekemiseen ei omassa organisaatiossa ole ollut resursseja. Opiskelijat ovat innokkaita tarttumaan yritysmaailman projekteihin, joissa työllä on todelliseen tarpeeseen vastaava päämäärä eikä pelkkä harjoitustyö. Tämä kannustaa myös yritystä kehittämään toimintaansa.  

Kuntaorganisaatioilla on esimerkillinen rooli ympäristövastuullisen toiminnan edistämisessä. Lahden kaupungin strategian 2025 mukaisesti Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki. Strategiassa tehtyjä linjauksia noudatetaan kaikessa kaupungin toiminnassa ja kehittämisessä. Yhtenä perusteemana on toiminnan ympäristölähtöinen kehittäminen, joka läpäisee koko kaupungin toiminnan. Lahden Siivouspalvelu toteuttaa Lahden kaupungin strategiaa, kun se omassa palveluntuotannossaan huomioi ympäristövastuullisen toiminnan. Ympäristömyönteisyys pyritään huomioimaan kaikissa hankinnoissa sekä omissa puhdistuspalveluissa esimerkiksi vähentämällä veden käyttöä. Asiakkaat myös odottavat toiminnalta ympäristövastuullisuutta. Lahden siivouspalvelu on ollut mukana kaupunkitasoisessa Green Qffice –projektissa ensimmäisten joukossa.

Lahden Siivouspalvelu ja Ecomill-paja käynnistivät yhteisen ympäristöprojektin vuoden 2012 lopulla.
- Lahden Siivouspalvelun laatutyön yhtenä arviointikohtana on kestävä kehitys. Koska haluamme jatkuvasti kehittää omaa toimintaamme, etsimme kumppania arvioimaan toimistosiivouksen ympäristömyönteisyyttä, sanoo palveluesimies Sannamari Mäkelä ja jatkaa: 
- Lamkin opiskelijan tekemän selvityksen perusteella olemme pystyneet nostamaan esille uusia kehittämistarpeita, jotka liittyvät konkreettisesti johtamiseen sekä päätöksentekoon muun muassa materiaalihankinnoissa. Joutsenmerkin kriteeristön avulla voimme arvioida toimintaamme ulkopuolisen silmin. Pohdimmekin nyt virallisen ympäristömerkin hakemista toimistosiivoukselle.
Lahden siivouspalvelu toivoo myös jatkoa nyt tehdylle opiskelijatyölle eli apua ympäristövastuullisuuden jalkauttamiseen koko henkilöstölle.

EcoMill-ympäristötehokkuuspaja on ESR-rahoitteinen projekti, jossa tehdään yritysten ja organisaatioiden ympäristötehokkuutta parantavia suunnitelmia ja selvityksiä opiskelijatyönä opettajien ja muiden asiantuntijoiden valvonnassa. EcoMill-ympäristötehokkuuspajaa toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan ala ja Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Lahden keskus. Projekti jatkuu 30.4.2014 saakka.

Lisätietoja Ecomill-projektista löytyy osoitteesta: www.lamk.fi/ecomill

Teksti ja kuva:


Reetta Jänis

projektipäällikkö

reetta.janis@lamk.fi

Lahden ammattikorkeakouluSami Hallikainen

ympäristöinsinööri

sami.hallikainen@rakennusbetoni.fi

Rakennusbetoni- ja Elementti OySannamari Mäkelä

Palveluesimies

sannamari.makela@lahti.fi

Lahden Siivouspalvelu

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti