Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

Opiskelijan valinnanvapaus todeksi

Lahden ammattikorkeakoulussa vastataan toiminnan kehittämisvaatimuksiin uudistamalla opetussuunnitelmaa. Uudistus on aloitettu vuoden 2011 alussa ja uutta opetussuunnitelmaa aletaan toteuttaa vaiheittain vuoden 2012 syksystä lähtien.
Opetussuunnitelman uudistamisen on alun perin laittanut liikkeelle opetuksen kehittämisjohtaja. Vuoden 2011 alusta mukana on ollut koko LAMK:in henkilöstö.  Kunkin koulutussuuntautumisvaihtoehdon tiimi on arvioinut itse, minkälaisia ja mitä opintoja haluaa tarjota jatkossa. Mietitty on myös sitä, minkälaisia opintopolkuja tradenomeilla voi olla tiettyihin ammatteihin. Näin uudistuksen toivotaan antavan opettajille parempia resursseja ohjata opiskelijoita heidän haluamaansa suuntaan.
Uudistuksella halutaan estää opintojaksojen päällekkäisyyksiä ja selkeyttää tarjontaa. Sillä tavoitellaan myös kustannustehokkuutta. Suurin muutos on se, että eri suuntautumisvaihtoehdot poistuvat vähitellen ja tilalle tulee yksi virtuaalinen tarjotin, josta löytyvät kaikki tarjolla olevat opintojaksot. Opiskelijan valintamahdollisuudet kasvavat, kun hän valitsee itse juuri ne haluamansa jaksot, joilla kehittää tavoittelemansa ammattitaidon. Valinnan vapaus on omiaan myös lisäämään opiskelumotivaatiota. Ensimmäisen opiskeluvuoden kaikille yhteiset ja pakolliset perusopinnot säilyvät kuitenkin edelleen opetussuunnitelmassa.
Muutoksen onnistumista tullaan arvioimaan opiskelijoiden määrän ja valmistumisajan perusteella. Nähtäväksi jää, miten opiskelijat ottavat muutoksen vastaan ja millaisia tuloksia saadaan aikaan.
Artikkeli on tehty Lahden ammattikorkeakoulun liiketalouden alan pedagogisena yliopettajana toimivan johtamisen, henkilöstöhallinnon ja organisaatioiden yliopettajan Heli Bergströmin haastattelun pohjalta.
Eeva-Riitta Hemmilä ja Jenni Nuutinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti