Arvoisa lukijamme,

Tervetuloa uudistettuun @sight –verkkojulkaisuun. Käynnissä olevana lukuvuotena julkaisuista vastaa liiketalouden alan johtamisen ja viestinnän toisen vuoden opiskelijaryhmä. Tänä vuonna @sight esittelee koulun tärkeimpiä projekteja ja tapahtumia.

Toivotamme Sinulle viihtyisiä lukuhetkiä!Dear Reader,

Welcome to the reformed @sight -internet release. During this semester the publication is made by second year Management and communications student group from Faculty of Business Studies. This year @sight presents for you school’s most important projects and events.

We wish you pleasant moments with us!


keskiviikko 7. maaliskuuta 2012

Ihannetyöpaikka opiskelijoiden näkökulmasta

-       On mukava lähteä aamulla töihin ja tavata kivat työkaverit. Meininki on rento, mutta työt hoidetaan mallikkaasti ja tavoitteita saavutetaan yhdessä, toteaa toisen vuoden liiketalouden opiskelija kyselyssä koskien hänen mielikuvaansa hyvästä työyhteisöstä.

Tulevaisuuden työntekijä vaatii enemmän työltään kuin aikaisemmin, koska nykyään työntekijät ovat kunnianhimoisempia, ja liike-elämässä odotetaan, että organisaation ja työntekijän arvot vastaavat toisiaan. Enää ei tyydytä mihin tahansa työhön, joka turvaisi elannon. 50 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijaa vastasi gallupiin koskien heidän odotuksiaan ja toiveitaan tulevasta työpaikasta.

Onko opiskelijalle tärkeää, että omat ja organisaation arvot kohtaavat?

Hyvin moni opiskelijoista kokee erittäin tärkeäksi, että he voivat samaistua organisaation toiminnan keskeisiin periaatteisiin.  Näkemystä perustellaan sillä, että työntekijä antaa parhaimman työpanoksensa silloin, kun hän on sitoutunut yritykseen ja sen arvomaailmaan.

Yleisimmät toiveet ovat joustavuus, mukavat työkaverit ja kannustavuus sekä työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Gallupin vastaajien odotukset ja asiat, mitä he eivät toivo tulevalta työyhteisöltä/- ympäristöltä, ovat samat lähes kaikilla. Opiskelijoita eivät houkuttele liukuhihnatyö, painostava ilmapiiri tai työn epämääräisyys.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden vastauksista käy ilmi, että he haluavat olla tietoisia organisaation tavoitteista, jolloin heillä on työssään selkeä päämäärä ja tarkoitus. Palkka ei ole enää tärkein asia vaan se, kuinka ja missä olosuhteissa työtä tehdään.

Millainen on ammattikorkeakouluopiskelijan ihannetyöpaikka?

Opiskelijat kuvailevat ihannetyöpaikkansa olevan haastava ja mielenkiintoinen. Hyvät työtilat ja kannustava palkkaus kuuluvat myös ihanteisiin. Tärkeää on lisäksi kannustava ja motivoiva työilmapiiri, joka nousee opiskelijoiden listauksessa tärkeimmäksi tekijäksi tulevassa työpaikassa.

Mieluisimmat tavat työskennellä ovat itsenäisesti ja projektien parissa. Gallupista selviää myös, että vastaajista suurin osa haluaa tehdä töitä säännöllisen työajan mukaisesti. Taustalla voi olla syy, että nykyään halutaan säännöllisyyttä työssä ja sen ulkopuolella. Tulevaisuuden työympäristö asettaakin uudenlaisia haasteita sekä työnantajalle että -tekijälle.

Mari Parviainen ja Jenni Mönkkönen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti